branding Graphic Design

Meksykańska Federacja Piłkarska

Logotyp FMF stanowi znak graficzny Meksykańskiej Federacji Piłkarskiej. Przyświecającą mu idę jest próba połączenia niezwykle bogatej historii Państwa oraz nowoczesności w spójny, elegancki, ale i minimalistyczny symbol.

W ten oto sposób narodziło się logo, które swą formą nawiązuje do azteckich korzeni Państwa przechodząc płynnie przez okres burzliwej rewolucji oraz demokratyzacji regionu, skończywszy na czasach współczesnych oraz teraźniejszej symbolice narodu. Jasnym jest, iż kolorystyka znaku nie mogła być przypadkowa. Ta w oczywisty sposób musiała nawiązywać do barw narodowych dodając przy tym kolor obecny w dawnych latach istnienia Państwa.

 

Główną przyświecającą nam ideą jest próba odzwierciedlenia najważniejszych cech Narodu Meksykańskiego – waleczności, odwagi, nieustępliwości oraz godności. Te zebrane w jedno znalazły swój obraz w symbolice orła meksykańskiego – stworzenia związanego z Meksykiem od wielu pokoleń, widniejącego w godle Państwowym.
Kolejną ideą towarzyszącą projektowaniu logotypu była chęć nawiązania do punktu historycznego wyróżniającego Meksyk spośród innych Państw regionu. W ten sposób logotyp uzyskałby autonomiczny i niepodrabialny charakter. Ostatnią już ideą była próba ukazania walorów reprezentacji Meksyku w Piłce Nożnej oraz oddanie ich w projekcie znaku.

 

Wśród inspiracji można wymienić oczywiście orła meksykańskiego – symbolu narodu, koronę królewską stanowiącą o niezależności i suwerenności Państwa, a także niezawisłości organu jakim jest Federacja, pióra będące nowoczesna adaptacją charakterystycznych malunków plemion z ery prekolumbijskiej oraz kształt piłki nożnej a także ułożenie jej płatów wzorowane na modelu z 1930 roku.